Home

Welkom op de website van Stichting Wandel en Beleef Groenlo.

De Stichting is opgericht met als doel: 

Het organiseren van wandelevenementen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


Wandelen, Beleven, Verbinden: Onze Groenlo-ervaring

Onze stichting streeft naar een bloeiende samenleving in Groenlo, waarin wandelen in de ruimste zin wordt omarmd als een krachtig middel om mensen te verbinden, te inspireren en de gezondheid te bevorderen. Wij geloven in de positieve impact van diverse wandelactiviteiten en streven ernaar om deze activiteiten in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap toegankelijk te maken voor alle inwoners, met de beleving van Groenlo als centraal en gezamenlijk gedragen element.