Visie & doel

Historie

De Stichting Wandel en Beleef Groenlo is op 11 januari 2016 opgericht door:

  • J.J. Andringa
  • F.A.M.A. Boomgaars
  • J.J.W.M. Stottelaar
  • A.H. Vrijdag
  • A.W.M. Bleumink
  • C.H.H. Bleumink 

Doel

De Stichting is opgericht met als doel: 

Het organiseren van wandelevenementen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Nieuw Bestuur

16 oktober 2023 is de Stichting Wandel en Beleef Groenlo overgenomen door de volgende personen:

  • J.A.R Ten Have – Voorzitter
  • B.A.G. Slagers – Secretaris
  • K. Vermeulen – Penningmeester

Visie

Wandelen, Beleven, Verbinden: Onze Groenlo-ervaring

Onze stichting streeft naar een bloeiende samenleving in Groenlo, waarin wandelen in de ruimste zin wordt omarmd als een krachtig middel om mensen te verbinden, te inspireren en de gezondheid te bevorderen. Wij geloven in de positieve impact van diverse wandelactiviteiten en streven ernaar om deze activiteiten in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap toegankelijk te maken voor alle inwoners, met de beleving van Groenlo als centraal en gezamenlijk gedragen element.

Wandelen als Verbindingsmiddel:

Wij zien wandelen als een uniek middel om de inwoners van Groenlo samen te brengen, ongeacht hun achtergrond of leeftijd. Onze evenementen zijn ontworpen om een sfeer van gemeenschap en inclusiviteit te creëren, waarbij deelnemers niet alleen bewegen maar ook de schoonheid van Groenlo ervaren en waarderen, met actieve betrokkenheid van de lokale gemeenschap.

Inspireren tot een Actieve Levensstijl:

Wij streven ernaar om alle inwoners van Groenlo te inspireren tot een gezonde en actieve levensstijl, waarbij de wandelactiviteiten niet alleen fysieke gezondheid bevorderen maar ook een diepere band met de lokale omgeving tot stand brengen. Door diverse wandelactiviteiten aan te bieden, willen wij mensen aanmoedigen om niet alleen te bewegen maar ook te genieten van het unieke karakter van Groenlo, met input en betrokkenheid van de lokale gemeenschap.

Gezondheid Bevorderen:

Het stimuleren van gezondheid staat centraal in onze visie voor de Groenlose samenleving. We willen een positieve invloed uitoefenen op de gezondheid van individuen en gemeenschappen door middel van diverse beweegactiviteiten, waarbij de lokale omgeving een natuurlijke, stimulerende achtergrond vormt. Samenwerkingen met gezondheidsorganisaties en professionals, in samenwerking met de lokale gemeenschap, dragen bij aan bewustwording over de gezondheidsvoordelen van bewegen binnen de context van Groenlo.

Samenwerking en Openheid:

Stichting Wandel en Beleef Groenlo streeft naar nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap van Groenlo. Wij willen openstaan voor initiatieven en ideeën vanuit de gemeenschap en moedigen actieve participatie aan. Door gezamenlijk te werken willen wij een bredere impact realiseren voor het bevorderen van bewegen, gezondheid en verbinding, specifiek gericht op de behoeften en identiteit van Groenlo.

Duurzaamheid en Natuurbewustzijn:

In onze activiteiten hechten we waarde aan duurzaamheid en natuurbewustzijn, met een speciale nadruk op het behoud en de bevordering van de lokale natuurlijke en culturele rijkdommen van Groenlo. Evenementen worden op een milieuvriendelijke manier georganiseerd, waarbij deelnemers actief betrokken worden bij het behoud van de lokale omgeving, met ondersteuning en input van de gemeenschap.

Met deze visie wil Stichting Wandel en Beleef Groenlo een integraal onderdeel zijn van de samenleving in Groenlo door middel van diverse wandelactiviteiten die verbinden, inspireren en bijdragen aan een gezonder en actiever leven, in nauwe samenwerking en synergie met de lokale gemeenschap.