Reglementen

ALGEMEEN REGELEMENT
VAN DE GROENLOSE WANDEL-3-DAAGSE
• Elke school krijgt een startnummer. Dit is tevens het nummer voor de
verzamelplek op de Maliebaan. Houdt u daaraan s.v.p.
• Deelname is geheel op eigen risico tijdens de wandel-3-daagse.
• Kinderen mogen meewandelen onder begeleiding van een volwassene.
• U maakt gebruik van de openbare weg. Houdt u dus aan de verkeersregels.
• Het vertrek cq. eindpunt is op de Maliebaan (Muziekkoepel).
• De starttijd op woensdag en donderdag voor de scholen is als volgt:
− 10 km om 18.00 uur
− 5 km om 18.15 uur
− 3 km om 18.30 uur
• Vrijdag is de starttijd voor scholen:
− 10 km om 17.45 uur
− 5 km om 18.30 uur
− 3 km om 18.45 uur
• Het is ten strengste verboden om op het talud bij de Muziekkoepel te lopen.
Begeleiders worden vriendelijk doch dringend verzocht hierop toe te zien!
• Mocht er onderweg iets gebeuren waarbij iemand van de organisatie nodig is
belt u dan met het telefoonnummer onderaan de route.
• De organisatie stelt geen zoektocht in naar verloren schapen, die dan toch
meestal thuis blijken te zijn. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de
groepsleiding.
• Laat onderweg het afval niet slingeren, houdt het terrein schoon en gooi
vuilnis in de vuilnisbakken.
• Zet de fiets in de fietsenstalling van de school (‘t Carillon).
• Parkeer de auto op parkeerplaats de “Wheme”.
• Toiletten zijn aanwezig in de gymzaal van de school (‘t Carillon).
VEEL WANDEL PLEZIER!!